Tilkallingsvikar

Vi søker etter ny tilkallingsvikar som medarbeider/helsesekretær ved Kvinesdal legesenter fra mars 2024, og evt opplæringsvakter i løpet av februar om mulig. Dette er en spennende arbeidsplass med varierte oppgaver. Ta kontakt med Anette Eftestøl på mail ae@kvinesdallegesenter.no om du er interessert eller ønsker mer informasjon.

Vaksiner

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser