Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Dag Torgeir Tollaksen

Allmennlege i spesialisering, Petroleumslege

Harald Benjamin Johnsen

Allmennlege i spesialisering

Hilde Tollaksen

Allmennlege i spesialisering

Johan Unhammer

Spesialist i allmennmedisin

Marcus Gürgen

Spesialist i allmennmedisin

Siri Mygland

Spesialist i allmennmedisin

Svein Glendrange

Spesialist i allmennmedisin

Øystein Buerøgård Therkelsen

Spesialist i allmennmedisin