Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Dag Torgeir Tollaksen

Allmennlege i spesialisering

Harald Benjamin Johnsen

Allmennlege i spesialisering

Hilde Tollaksen

Allmennlege i spesialisering

Johan Unhammer

Spesialist i allmennmedisin

Marcus Gürgen

Allmennlege i spesialisering

Siri Mygland

Spesialist i allmennmedisin

Svein Glendrange

Spesialist i allmennmedisin

Øystein Buerøgård Therkelsen

Allmennlege i spesialisering