Viktig informasjon om Koronaviruset

Personverninformasjon til pasienter


Trykk på lenken under for å lese om hvordan dine helseopplysninger blir behandlet. 

 

Behandling av pasientens helseopplysninger